Vivens Jeugdhulp

Gezinshulp bij opgroeien en opvoeden. Voor kinderen, jongeren en gezinnen.

 

Vivens Begeleiding

Ambulante begeleiding voor mensen met verminderde zelfredzaamheid

Vivens staat voor ‘de autonome mens’. Wij streven in onze begeleiding en manier van organiseren naar zoveel mogelijk autonomie voor betrokkenen.

Vivens Nederland wil dat meer mensen met een (licht)verstandelijke beperking of psychische stoornis kunnen meedoen in de maatschappij.

Dit willen wij bereiken door landelijk ambulante begeleiding en jeugdhulp te organiseren in een eigentijds organisatiemodel.

Over Vivens Nederland

Samenwerking

Vivens Nederland is een samenwerkingsverband voor ambulant begeleiders en jeugdhulpverleners. Via Vivens Begeleiding bieden wij ambulante begeleiding, via Vivens Jeugdhulp jeugdzorg.

Begeleiders organiseren hun werk zelfstandig in nauw overleg met de zorgvragers die zij begeleiden. Vivens Nederland doet aanbestedingen, borgt de kwaliteit en verzorgt o.a. de bedrijfsvoering, deskundigheidsbevordering, intervisie, declaratie en verantwoording, het kwaliteitsmanagementsysteem.

Door de korte lijnen en platte organisatiestructuur kunnen snel besluiten worden genomen vanuit de dagelijkse praktijk, passend bij de betreffende gemeente. Hierdoor kunnen de begeleiders écht maatwerk bieden.

Wij werken samen op basis van gelijkwaardigheid en delen kennis onderling omdat wij samen meer weten dan als individu.

Kwaliteitshandboek

We werken aan het verbeteren van de kwaliteit vanuit een gezamenlijk kwaliteitshandboek. Dit handboek is niet statisch en begeleiders leveren continue input voor het verbeteren of afschaffen van documenten.

Intervisie

We voeren intervisie met elkaar. Dit kan breed of in thema’s. Want ook hier geldt; samen weten we meer dan alleen.

Bedrijfsvoering

Op de achtergrond regelt Vivens Nederland de bedrijfsvoering voor de aangesloten zzp’ers. Denk daarbij aan aanbestedingen bij gemeenten, de administratie, scholing, IT, marketing, pr, etc.

Klachten

Wij hebben een klachtenregeling en een onafhankelijke klachtencommissie.

Lees meer

Een aantal van de ruim 25 gemeenten waar wij gecontracteerd en begeleiding bieden:

ambulante begeleiding Apeldoorn Veluwe
Ambulante-begeleiding-amsterdam
Ambulante-begeleiding_gemeente-arnhem
Jeugdhulp Jeugdzorg Zupthen
ambulante begeleiding Voorst
Ambulante-begeleiding_nijmegen
ambulante begeleiding Wageningen
Ambulante Begeleiding Amsterdam
Blog
januari 1, 2017

‘De Toekomst Van De Zorg’

Charlotte is ambulant begeleider in Amsterdam. Bezoek haar pagina en lees meer over haar achtergrond…
Read More
Samenwerking zzp'ers wmo
Nieuws
november 15, 2016

Uitbreiding zorg in natura

Na de regio Apeldoorn en Deventer, levert Vivens Begeleiding vanaf 1 januari a.s. ook ambulante…
Read More
Nieuws
oktober 13, 2016

Klachtenportaal zorg

Met ingang van vandaag is Vivens Nederland aangesloten bij het onafhankelijke ‘Klachtenportaal zorg’. De begeleiders…
Read More
Nieuws
oktober 3, 2016

Ambulante Begeleiding Rondom de IJssel

Vanaf nu bieden wij ook ambulante begeleiding op basis van zorg in natura rondom de…
Read More