Met ingang van vandaag is Vivens Nederland aangesloten bij het onafhankelijke ‘Klachtenportaal zorg’.

De begeleiders van Vivens Nederland streven ernaar om de begeleiding zo goed mogelijk af te stemmen op de hulpvraag van de zorgvrager. Begeleiding welke kwalitatief goed is en voldoet aan de tevredenheid. Toch kan het voorkomen dat een zorgvrager ontevreden is.

Als zorgaanbieder vinden wij het belangrijk om de mogelijkheid te bieden op zo’n moment een klacht in te dienen over de geleverde begeleiding. Als zorgaanbieder hebben wij de afhandeling van klachten ondergebracht bij het onafhankelijke ‘Klachtenportaal Zorg’.

Klachtenportaal Zorg biedt de zorgontvanger een onafhankelijk platform om klachten te uiten, en biedt ons een adequaat systeem dat deze klachten behandelt.

Indien er een situatie ontstaat waarbij een zorgvrager ontevreden is over de geboden begeleiding, kan deze indien de onvrede niet naar behoren wordt opgelost, een klacht indienen bij het klachtenportaal.

Tijdens de start van een begeleidingstraject, informeren wij de cliënt over de klachtenprocedure. De basis van de klachtenbehandeling is dat het klachtenportaal samen met de cliënt, onafhankelijk zal beoordelen wat er nodig is om de situatie te verbeteren en te komen tot een oplossing.

Author Vivens Nederland

More posts by Vivens Nederland

Leave a Reply